Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter

Libertate, Idee de afaceri, Plan de Afaceri, Responsabilitate

octombrie 21, 2019by Manager0

Libertate, Idee de afaceri, Plan de Afaceri, Responsabilitate

[stm_post_details]

Prezentul articol are menirea de a încuraja pe oricine care a avut sau are în prezent intenția de a deveni independent financiar, prin demararea unei afaceri, dar încă are ezitări în ceea ce privește viitoarea condiție de antreprenor.

În continuare vom încerca să vă ajutăm, să decideți dacă acele ezitări sunt justificate, iar dacă nu sunt, să vă consiliem pentru a lua cea mai bună decizie într-un context dat.

Așa cum spune și titlul acestui articol, am început cu Libertate.

Haideți să vedem ce înțelegem noi prin acest termen.

Ne referim la libertate, atât în sens semantic ad literam, respectiv, posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință, într-un context legislativ predefinit, am adăuga noi, cât și în sensul dobândirii unei independențe financiare, care să vă ajute să vă exprimați la un potential maxim, ca deținător de drepturi și libertăți dar și de obligații, într-o societate, aflată în permanentă schimbare.

Pentru a fi mai expliciți, trebuie să vă atragem atenția încă de la început, că pentru a ajunge la adevărata libertate și independență financiară, în cele mai multe cazuri, va fi necesară o perioadă de sacrificiu, în care să investiți cel mai important capital, respectiv timpul dumneavoastră.

Nu mai insistăm pe definiții sau explicații suplimentare, întrucât fiecare dintre dumneavoastră și-a făcut până la această dată, o idee despre ce înseamnă libertate și independență financiară.

Pentru a putea trece la următorul aspect al articolului, respectiv Idee de afaceri, va trebui să vorbim puțin despre educație, în special despre educație antreprenorială.

În ciuda unei dorințe puternice de a obține libertatea și independența financiară, în prezența unei idei de afaceri bune, este posibil, cu foarte mici excepții, ca în lipsa unei educații antreprenoriale, să dați greș.

O minimă educație antreprenorială vă va ajuta să dobândiți o gândire realistă, aplicată, anticipativă, experiență în luarea deciziilor și exprimarea opiniilor, să înțelegeți consecințele deciziilor, să identificați resurse și oportunități, să înțelegeți mecanismele lucrului în echipă, să vă dezvoltați abilitățile creative sau să dobândiți unele noi, conform potențialului dumneavoastră, să dobândiți capacitatea de a vă adapta la schimbările din societate, să puteți adapta cunoștințele dobândite, în perioada de educație pe care ați urmat-o, la realitățile sociale și economice, să identificați riscuri dar și oportunități, enumerarea nefiind limitativă.

Educația antreprenorială, o puteți dobândi urmând cursuri specializate, cursuri conexe afacerilor, precum și orice alte cursuri sau specializări pe care le considerați relevante, care se desfășoară în permanență, în majoritatea orașelor, dar și prin practicarea unei atitudini autodidacte, prin consultarea unor publicații de specialitate, respectiv reviste, cărți, manuale de specialitate, și nu în ultimul rând internetul.

De asemenea, participarea la conferințe, seminarii și alte întruniri pot fi de ajutor.

Acum că ați abordat cu seriozitate subiectul educație antreprenorială și de ce nu, socială, e timpul să începeți să puneți în operă, ideea dumneavoastră de afaceri, pe care ați avut-o în vedere din capul locului.Sau este momentul să reanalizați acea idee, să vă convingeți, pe dumneavoastră, că este o idee bună de afaceri și care va conduce la libertatea și independența financiară despre care vorbeam la începutul acestui articol.

Haideți să vedem în continuare ce este o idee de afaceri.

Recomandarea noastră în elaborarea unei idei de afaceri, este de a studia piața, fie prin intermediul unei firme specializate care vă poate pune la dispoziție, materiale realizate de profesioniști, pe baza unor statistici, obținute în urma unor studii de marketing, oferindu-vă cifre concrete referitoare la ideea dumneavoastră de afaceri. În situația în care nu dispuneți de bugetul necesar, vă recomandăm să realizați acest studiu prin forțe proprii, care să nu implice costuri majore, principalul cost fiind  reprezentat de timpul dumneavoastră, dar vă asigurăm că vă va scuti de eventuale neplăceri pe viitor.

Având în vedere, că în prezent, este foarte dificil de a crea afaceri inovative, respectiv de a crea o afacere care nu există pe piață, recomandarea este de a aduce plus de valoare, în cadrul afacerii pe care planificați să o începeți, prin observarea plusurilor și minusurilor afacerilor din domeniu, existente deja pe piață.

În acest sens, vă recomandăm să studiați, în principal, dar nu limitativ, următoarele aspecte ale viitoarei concurențe : prețuri practicate de potențiala concurență, raportul preț/calitate pentru serviciile oferite sau produsele vândute; eventuale oferte practicate, reduceri de prețuri sau alt tip de ofertă, perioada practicată; vadul comercial; numărul afacerilor din domeniu raportat la numărul de locuitori cărora i se adresează; aspecte sociale ale populației căreia se adresează afacerea, respectiv nivelul veniturilor, grad de cultură și educație;  gradul de consum al serviciior oferite sau al produselor vândute; prognoze macroeconomice.

Așa cum am precizat, aspectele la care ne referim nu sunt limitative, și puteți identifica și alți factori determinanți, pe care să-i aveți în vedere în elaborarea ideii de afaceri și care să asigure succesul afacerii dumneavoastră.

Dacă ați ajuns la concluzia că ideea dumneavoastră se poate materializa într-o afacere de succes, este timpul să întocmiți un Plan de Afaceri.

În continuare vom vorbi despre întocmirea Planului de Afaceri, respectiv despre structura importanța și finalitatea acestuia.

La întocmirea planului de afaceri, indiferent că va fi vorba despre o afacere în domeniul serviciilor sau al vânzării de produse, va trebui să țineți cont de următoarele aspecte :

conjunctura generală a mediului de afaceri (factori determinanți care ar putea conduce la o instabilitate politică, administrativă, determinând o instabilitate economică și socială, și pe cale de consecință să influențeze în mod direct sau indirect mediul de afaceri; nivelul taxelor și impozitelor)

oportunitățile și amenințările provenite din mediul extern al firmei

punctele forte și punctele slabe ale afacerii

obiectivele pe termen mediu și lung ale societății

nivelul capitalului ce urmează a fi investit pentru organizarea și funcționarea afacerii

estimarea veniturilor (venituri din activitatea de exploatare, venituri din activitatea financiară)

estimarea cheltuielilor (estimarea costului resurselor necesare pentru desfășurarea activității societății sau a realizării investițiilor; stabilirea categoriilor de cheltuieli pe care societatea le va înregistra în activitatea sa, respectiv materii prime și materiale consumabile, utilități, resurse umane și contribuțiile aferente acestora, amortizarea mijloacelor fixe, impozie și taxe)

Structura Planului de Afaceri

1.Descrierea și prezentarea afacerii

2.Planificarea de Marketing

3.Planificarea producției (în cazul afacerilor de producție)

4.Planificarea resurselor umane

5.Planificarea financiar – contabilă

6.Managementul riscurilor

7.Implementarea planului de afaceri

În continuare vom vorbi pe scurt despre importanța și finalitatea unui Plan de Afaceri.

Considerăm că din materialul prezentat, cât și din literatura de specialitate, rezultă fără echivoc, importanța Planului de Afaceri, prin întocmirea căruia, vi se va garanta posibilitatea de a lua decizii corecte și fundamentate, într-un context dat; de a formula și de implementa strategii coerente, menite să asigure succesul afacerii; de a deține în permanență controlul general al activității firmei; de a avea posibilitatea de analiză a rezultatelor financiare și nefinanciare obținute, raportat la obiectivele propuse; de a avea relații fructuoase de afaceri cu alți parteneri de afaceri și diferiți terți; de a avea bune relații cu instituțiile publice ale statului; de a diminua orice riscuri, apărute pe parcursul desfășurării afacerii; și nu în ultimul rând de a dobândi accesul la noi și noi oportunități.

Concluzionând, pentru asigurarea succesului afacerii, este important a acorda cea mai mare atenție întocmirii Planului de Afaceri.

În acest context, în situația în care considerați că nu vă descurcați pe cont propriu, vă recomandăm să apelați la profesioniști în domeniu, pentru elaborarea Planului de Afaceri.

În final vom vorbi despre Responsabilitate, așa cum rezultă din titlul prezentului articol, respectiv responsabilitatea implicată de deținerea calității de asociat sau acționar în cadrul unei afaceri, precum și evident din derularea operațiunilor comerciale, într-un context legislativ existent.

Așadar este necesar să conștientizați, că în viitoarea dumneavoastră calitate de antreprenor, veți avea obligații suplimentare, care derivă din această calitate, în comparație cu o persoană fizică, titular de drepturi și obligații civile în societate.

          Pe cale de consecință, va trebui să faceți o distincție între calitatea dumneavoastră de persoană fizică și calitatea de asociat/acționar al entității noi înființate, și/sau calitatea de administrator/reprezentant legal.

În lumina Codului civil, la Capitolul VII intitulat Contractul de Societate la art.1881 se prevede :

“(1)Prin contractul de societate două sau mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru desfăşurarea unei activităţi şi să contribuie la aceasta prin aporturi băneşti, în bunuri, în cunoştinţe specifice sau prestaţii, cu scopul de a împărţi beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta.

(2)Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proporţional cu participarea la distribuţia beneficiului, dacă prin contract nu s-a stabilit altfel.

(3)Societatea se poate constitui cu sau fără personalitate juridică.”

Fiecare asociat trebuie să contribuie la constituirea societăţii prin aporturi băneşti, în bunuri, în prestaţii sau cunoştinţe specifice.

Fiecare dintre asociaţi răspunde faţă de societate şi faţă de ceilalţi asociaţi pentru vărsarea aporturilor la care s-a obligat.

Drepturile conferite de părţile de interes sunt suspendate până la vărsarea aporturilor la capitalul social.

         Una din principalele răspunderi a asociaților fondatori şi a primilor administratori, este definită de art.1886 alin.1 Cod civil, respectiv “(1)Asociaţii fondatori şi primii administratori numiţi prin contract răspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea unei condiţii de formă a contractului de societate sau a unei formalităţi necesare pentru constituirea societăţii ori, dacă este cazul, pentru dobândirea personalităţii juridice de către aceasta.”

        Răspunderea administratorilor

          “(1)Administratorii răspund personal faţă de societate pentru prejudiciile aduse prin încălcarea legii, a mandatului primit sau prin culpă în administrarea societăţii.

(2)Dacă mai mulţi administratori au lucrat împreună, răspunderea este solidară. Cu toate acestea, în privinţa raporturilor dintre ei, instanţa poate stabili o răspundere proporţională cu culpa fiecăruia la săvârşirea faptei cauzatoare de prejudicii.”

De asemenea, va trebui să aveți în vedere, situația locurilor de muncă create, respectiv responsabilitatea care derivă din acest fapt, cu privire la menținerea acestora pe termen lung, plata contribuțiilor și a taxelor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

În acest context, trebuie deci, să aveți în vedere responsabilitatea socială, care derivă din calitatea dumneavoastră de asociat și/sau administrator.

Fără a avea pretenția, de a fi acoperit subiectul în discuție, sperăm totuși că am venit în sprijinul dumneavoastră cu un minim de informații, care să vă fie de folos în adoptarea anumitor decizii de afaceri.

Ai o idee bună de afaceri? Nu ai suficienți bani pentru a demara afacerea? Nicio problemă, există fonduri nerambursabile pentru Start-up-uri!

Pentru cei care nu dispun în totalitate de capitalul necesar înființării unei afaceri, vă aducem în atenție existența mai multor programe de finanțare, în special cele cu finanțări nerambursabile de la Guvernul României și/sau de la Uniunea Europeană, cum ar fi Programul Start Up Nation 2019 – 2020, prin intermediul căruia se oferă finanțare 100% nerambursabilă, în valoare de 200000 lei.

Ești interesat de accesarea unor fonduri nerambursabile, dar nu știi de unde să începi? Apelează la Wise Business Plans, pentru că noi, transformăm idei, în afaceri!

Dacă ești în căutarea unei firme de consultanță de încredere, care să te ghideze pas cu pas în conturarea planului de afaceri și accesarea fondurilor nerambursabile pentru afacerea ta, acum este momentul!  Tocmai lansăm oferta lunii Noiembrie, prin care Wise Business Plans având la bază o echipă experimentată, cu multe proiecte de succes, vă oferă în cadrul Promoției Lunii Noiembrie 2019, scrierea planului de afaceri pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Programul Start Up Nation 2019 – 2020.

Oferta este valabilă pentru contracte de consultanță semnate în luna Noiembrie 2019.

Consultanții noștri, vă oferă atât consultanță de proiect cât și consultanță pentru afaceri și management, pentru a ne asigura că ideea dumneavoastră de afaceri, pe baza căreia se va întocmi planul de afaceri, va fi una de succes și va obține finanțarea nerambursabilă prin program.

Echipa noastră în cadrul promoției Lunii Noiembrie 2019 vă propune o colaborare în care dumneavoastră să aveți numai de câștigat.

Onorariul perceput de noi pentru scrierea Planului de Afaceri, include consultanță pentru proiect și consultanță pentru afaceri și management, în cadrul căreia vă vom oferi sprijin inclusiv cu detalii legate de înființarea firmei, redactarea actului constitutiv, și alegerea codului CAEN potrivit. La solicitarea dumneavoastră, ne putem ocupa și de toate demersurile pentru înființarea firmei, verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în vedera obținerii unui punctaj cât mai mare, conform grilei de punctaj.

În cadrul prezentei oferte, în situația în care, din orice motive, Planul de Afaceri, redactat, de echipa noastră, nu poate fi utilizat pentru acesarea finanțării nerambursabile, prin Programul Start Up Nation 2019 – 2020, onorariul de 4000 lei, care este o cheltuială eligilă prin program, va fi rambursat integral, fără alte costuri, în termen de maxim 15 zile.

Deci, nu ezita, vino acum la Wise Business Plans, pentru că noi Transformăm idei, în afaceri!

Unde ne găsești? Vezi pagina CONTACT

[stm_post_bottom][stm_post_about_author][stm_post_comments]
[stm_sidebar sidebar=”527″]

Căutați un consultant de primă clasă?

Manager

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi vizibilă de către alți utilizatori Required fields are marked *

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara! Vă încurajăm să ne contactați și on-line!
https://wisebusinessplans.ro/wp-content/uploads/2020/04/Eticheta-UE-Atelierul-de-antreprenori.png
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!