Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter

Joi 22 octombrie încep înscrierile pe Măsura 2 capital de lucru între 2000 – 150.000 euro!

octombrie 14, 2020by Manager0

Ultima actualizare: Luni 19 octombrie 2020 

MEEMA a anunțat perioada în care firmele mici și mijlocii (IMM) și ONG-urile cu activitate economică eligibile vor putea solicita ajutoarele de stat pentru capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro fiecare, din fonduri europene și de la buget, din cadrul Măsurii 2 Capital de lucru, astfel Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE JOI, 22 OCTOMBRIE 2020, ora 10.00, în sistemul electronic dedicat acestor granturi.

Pe data de 14 octombrie 2020, la începutul ședinței de guvern, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a făcut declarații referitoare la cele 3 scheme de granturi pentru IMM-uri.

Ministrul Popescu a trecut în revistă numărul de aplicanți înscriși pe microgranturi, acestea fiind în număr de peste 14.000 (update: 16135 pe data de 15 octombrie 2020 ora 10:44). Conform ministrului, în cazul în care numărul maxim de beneficiari pe microgranturi nu va fi atins, respectiv 50.000, termenul de depunere va fi prelungit cu încă o săptămână. Termenul de depunere actual este vineri, 16 octombrie 2020. Mai multe informații despre depunerea pe microgranturi sunt disponibile aici.

Referitor la deschiderea aplicațiilor pentru celelalte două scheme de granturi, Măsura/Shema 2 pentru capital de lucru, respectiv Măsura 3 Investiții, acesta a anunțat faptul că vor fi deschise în cursul săptămânii viitoare, respectiv peste două săptămâni:

Săptămâna viitoare ne dorim să dăm drumul la capital de lucru. Mi-aș fi dorit să dăm drumul la schema de investiții înainte, dar mai sunt niște reglaje de făcut la schema de investiții. Vom începe cu capital de lucru, după care, încă o săptămână, schema de investiții. Practic până la sfârșitul lunii octombrie vom avea toate schemele funcționale”.

În continuarea acestor informații, ministrul Popescu a declarat referitor la granturile pentru investiții faptul că vor fi sub formă de apel deschis, 30 zile pentru depunerea proiectelor, după care va fi evaluarea.

Să revenim la Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru, care conform declarațiilor ministrului, s-ar lansa undeva între zilele de 19-23 octombrie 2020:

Cine poate beneficia de Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru între 2000 – 150.000 euro?

Conform proiectului de procedură (varianta cu propunerile de modificare incluse):

„Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile (definite conform Legii nr 346 / 2004 cu modificările și completările ulterioare) din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

(2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ.”

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au obținut CERTIFICAT DE SITUAȚII DE URGENȚĂ Tip 1 (albastru) sau Tip 2 (galben) în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • c) dispun de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar;
 • j)  nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro.

Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

ATENȚIE! Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii se regăsește în Anexa 2 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 (actualizată în octombrie 2020) privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Care este suma care poate fi solicitată pe Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru?

Prin prezenta măsură 2 Granturi pentru capital de lucru, se finanţează în ordinea ordinea depunerii cererii de finanțare , în următoarele condiţii:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Cum se face departajarea pe Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru?

Finanțarea beneficiarilor înscriși pentru măsura 2 capital de lucru,  se va face în ordinea înscrierii în etapa electronică, respectiv ETAPA 2, adică pe principiul PRIMUL VENIT – PRIMUL SERVIT

Cum se pot folosi banii primiți prin Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru?

 Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • a)    cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b)    datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • c)    cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d)    cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • e)    cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • f)    cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • g)    cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • h)    cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

ATENȚIE!

Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

Cum se fac înscrierile pe Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru între 2000 – 150.000 euro?

Înscrierile în cadrul măsurii se vor face în două etape distincte:

 • 1. Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură. (Aplicația pentru etapa 1 este deja activă, vezi detalii AICI)
 • 2. Etapa 2  de înscriere în cadrul măsuriiGranturi pentru capital de lucru ” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei 1 la procedura curentă (care urmează să fie publicat oficial).

Vrei să obții finanțare pe măsura 2?  Contactează-ne!

 • Vrei să te înscrii în acest program dar nu știi dacă ești eligibil? 
 • Vrei să te înscrii dar nu îți este clar cum se face? Sau nu ai timp? Sau nu vrei bătăi de cap?
 • Nu deții semnătură electronică necesară pentru înscriere?

Pentru toate astea suntem aici, să te ajutăm să obții acești bani! Nu rata ocazia ezitând și bâjbâind prin multitudinea de informații care circulă pe internet despre aceste granturi, riscând să nu te înscrii la timp! 

Solicită acum o ofertă avantajoasă de consultanță pentru acest program, pe adresa:

wisebplans@gmail.com sau

office@wisebusinessplans.ro

 


Descarcă de AICI proiectul de procedură cu modificări măsura 2 granturi pentru capital de lucru


Vezi aici și:

Măsura 1 Microgranturi de 2000 euro

Măsura 3 Granturi pentru investiții 50.000 euro – 200.000 euro

Aplicația de înscriere pentru granturile UE de 1 miliard de euro – etapa 1 creare profil, user şi parolă

Manager

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi vizibilă de către alți utilizatori Required fields are marked *

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara! Vă încurajăm să ne contactați și on-line!
https://wisebusinessplans.ro/wp-content/uploads/2020/04/Eticheta-UE-Atelierul-de-antreprenori.png
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!