Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter
HomeCategory

Legislație muncă

LEGE nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii (la data 09-iul-2019 actul a fost promulgata de Decretul 560/2019 ) Forma aplicabila pentru ‘Legea 127/2019’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi Parlamentul României adoptă prezenta lege. Forma aplicabila pentru ‘Legea 127/2019’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi TITLUL I: Dispoziţii generale Art....

LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social – REPUBLICARE*) TITLUL I: Dispoziţii generale  Forma aplicabila pentru ‘Legea 62/2011’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi Art. 1 În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)parteneri sociali – sindicate sau organizaţii sindicale, angajatori ori organizaţii patronale, precum şi reprezentanţii...

LEGE nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă (la data 02-apr-2018 actul a fost promulgata de Decretul 326/2018 ) Forma aplicabila pentru ‘Legea 81/2018’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1 (1)Prezenta lege reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de telemuncă....

NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 (la data 30-oct-2006 actul a fost aprobat de Hotarirea 1425/2006 ) Forma aplicabila pentru ‘Norme Metodologice din 2006’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor...

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă (la data 25-iun-2010 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 510/2010 ) (la data 26-iul-2006 actul a fost promulgata de Decretul 956/2006 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege. Forma aplicabila pentru ‘Legea 319/2006’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Prezenta...

HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă...

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă Parlamentul României adoptă prezenta lege. Forma aplicabila pentru ‘Legea 76/2002’ la data 20 noiembrie 2019, valabila si azi CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-şi alege liber profesia şi...

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003    Forma aplicabila pentru ‘Codul Muncii din 2003’ la data 20 noiembrie 2019, valabila si azi TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare  Art. 1 (1)Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii....

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara! Vă încurajăm să ne contactați și on-line!
https://wisebusinessplans.ro/wp-content/uploads/2020/04/Eticheta-UE-Atelierul-de-antreprenori.png
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!