Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter
HomeCategory

Coduri

Codul vamal al României din 10 aprilie 2006 (la data 02-iun-2015 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2015 ) (la data 25-iul-2006 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2006 ) (la data 19-iun-2006 actul a fost adoptat de Legea 86/2006 ) (la data 16-iun-2006 a se vedea referinte de aplicare din Norme Tehnice din 2006 ) Forma...

CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008) – Republicare (la data 12-aug-2015 actul a fost adoptat de Legea 46/2008) Forma aplicabila pentru ‘Codul Silvic din 2008’ la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică,...

CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015) (la data 20-aug-2019 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2227/2019 ) (la data 25-ian-2017 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta 7/2017 ) (la data 01-ian-2016 actul a fost adoptat de Legea 227/2015) Forma aplicabila pentru ‘Codul Fiscal din 2015’ la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi Parlamentul...

Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015 (la data 26-iul-2015 actul a fost aprobat de Legea 207/2015 ) Prezentul act intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 Forma aplicabila pentru ‘Codul de Procedura Fiscala din 2015’ la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 1: Definiţii În înţelesul prezentului cod, termenii...

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (LEGEA nr. 135/2010) _________ *) Prezentul Cod de procedură penală intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia. (N.n. – a se vedea art. 603 alin. (1) ) Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici. În...

CODUL PENAL din 17 iulie 2009  (Legea nr. 286/2009) (la data 24-iul-2009 actul a fost promulgata de Decretul 1211/2009 ) _______ Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia (n.n. – a se vedea art. 446) *) Potrivit articolului 246 din Legea nr. 187/2012, Codul penal intra...

CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 – Republicare Dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017.(la data 24-dec-2015 Actul modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 62/2015 ) În procesele pornite...

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) – Republicare Forma aplicabila pentru ‘Codul Civil din 2009’ la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi *) În temeiul art. 220 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea...

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Forma aplicabila pentru ‘Ordonanta urgenta 57/2019’ la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi Având în vedere angajamentele constante şi termenele asumate de România în raport cu instituţiile Uniunii Europene, precum şi riscurile de suspendare a fondurilor aferente unor programe operaţionale ca urmare...

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara! Vă încurajăm să ne contactați și on-line!
https://wisebusinessplans.ro/wp-content/uploads/2020/04/Eticheta-UE-Atelierul-de-antreprenori.png
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!