Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter
HomeCategory

Legislație de mediu

ORDIN nr. 739 din 11 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor Forma aplicabila pentru ‘Ordinul 739/2017’ la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi Având în vedere Referatul de aprobare nr. 98.346/DGDSCSP din 14.02.2017 al Direcţiei generale deşeuri,...

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului Forma aplicabila pentru ‘Ordonanta urgenta 68/2007’ la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi Având în vedere obligativitatea transpunerii legislaţiei comunitare, în noua calitate a României de stat membru în Uniunea Europeană, având...

HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta...

HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Forma aplicabila pentru ‘Hotarirea 349/2005’ la data 22...

HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase Forma aplicabila pentru ‘Hotarirea 856/2002’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 181 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,...

Adauga la favoriteAlertaSalvează PDFTipăreşte LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – REPUBLICARE*) Forma aplicabila pentru ‘Legea 211/2011’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale Art. 1 Prezenta lege stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea...

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului Forma aplicabila pentru ‘Ordonanta urgenta 195/2005’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de integrare europeană, este imperios necesară adoptarea, în regim de urgenţă, a prezentului act normativ, în baza...

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara! Vă încurajăm să ne contactați și on-line!
https://wisebusinessplans.ro/wp-content/uploads/2020/04/Eticheta-UE-Atelierul-de-antreprenori.png
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!